Všetko skladom v Bratislave. Expedícia do 24h alebo osobný odber ihneď po telefonickej dohode: 0904 910 209

Časté otázky a odpovede (FAQ)

Vďaka čomu vyzerá dlažba rovnomerne a jednotne?

Krížové nádstavce na terč majú odnímateľné kolíky, ktoré vytvárajú jednotnú medzeru medzi dlaždicami umiestnenými na vrchu terčov. Nádstavce na rektifikačné terče sú dostupné s dilatatačnými kolíkmi v rôznych šírkach, v závislosti od požadovanej hrúbky špáry medzi dlaždicami. K dispozícii sú šírky: 3 mm, 5 mm alebo 8 mm. 

Doporučujeme zvoliť špáru adekvátnu k rozmeru dlaždice. Ak by ste mali dlaždice 30 x 30 cm, tak 8 mm špára by opticky pôsobila veľmi neproporčne. Najčastejšie používaná špára je 3 mm a to aj pre veľkoformátové dlaždice 60 x 60 cm. Vhodnou voľbou môže byť aj 5 mm špára, pokiaľ má vaša dlažba dostatočnú hrúbku (ideálne viac ako 5 cm) aby cez špáry nebol 8 mm špára je určená pre veľké a hrubé betónové dlaždice a je určená pre povrchy, ktoré sú náročné na čistenie, prípadne tam kde sa využíva strojové čistenie.

Moje dlaždice nemajú jednotnú hrúbku. Spôsobí to problém?

Vďaka vyrovnávacím gumeným podložkám s hrúbkou 1 mm a 2 mm môžete jednoducho vyrovnať malé rozdiely v hrúbke dlaždíc, ktoré sú spoločne uložené na jednom terči. Tieto rozdiely vznikajú vo výrobnom procese dlaždice.

K dispozícii máme gumové podložky na úpravu malých rozdielov v hrúbke. Sú k dispozícii v hrúbke 1 a 2 mm, a sú umiestňované priamo na terče. Okrem toho  gumené podložky tlmia prípadný zvuk krokov alebo pohybu pod kamenných alebo keramických dlaždiciach.

Terasové terče - vyrovnanie nerovnosti dlažby

Čo ak potrebujem väčšiu plochu hlavice terča?

Na zvýšenie plochy hlavice terča, teda ak chceme dosiahnúť väčšiu podpornú plochu pod dlaždicou, je možné podstavec otočiť naopak (pätica bude hore). Vlastnosti terča to nijak neovplyvní.

Aký druh terasových podláh je možné použiť s terčami?

Terče pod dlažbu sa dajú použiť na akýkoľvek druh terasových podláh vrátane:

 • kameňa
 • žuly
 • mramoru
 • hydraulicky lisovaného betónu
 • dreva
 • kompozitov
 • priemyselných a terasových roštov
 • keramických a drevených dlaždíc

Je potrebné terč zmontovať?

Všetky terče sú zostavené, stačí len nastaviť výšku, ktorú požadujete počas inštalácie a v prípade univerzálnych terčov (bez pevného nádstavca) vybrať krížový alebo ukončovací nádstavec.

Ako sa nastavím výšku?

Nastavenie výšky terčov je veľmi jednoduché. Terče fungujú na princípe dvoch protichodných závitov ktorými sa nastavuje výška hlavice. Ich pritiahnutím sa reguluje cieľová výška terča. Na zaistenie výšky je potrebné zaskrutkovať poistný krúžok. Naše terče sú vybavené systémom bezpečnostnej spony, aby sa zabránilo úplnému vyskrutkovaniu.

Zo skúsenosti vieme, že montážnici zvyknú terče prevŕtať a poistiť samoreznou skrutkou. S terčami pod dlažbu Tersys je toto možné, no nie je to potrebné.

Ako nastavím sklon terča?

Korektor sklonu je pevná podložka zrezaná v požadovanom uhle. Je možné ju umiestniť na spodok terčov. Pomocou korektora sklonu je možné vytvoriť dokonale rovný povrch jeho správnym natočením. Je možné upraviť sklon medzi 0% až 5%.

Ako zistím koľko terčov potrebujem?

Pre rýchly výpočet použite nasledujúci vzorec. (Tento vzorec je vhodný iba pre dĺžku dlaždíc menšiu ako 800 mm).

 1. Pre každú dlaždicu počítajte jeden podstavec,
 2. Spočítajte počet dlaždíc po obvode obkladanej plochy a toto číslo vydeľte dvoma (po obvode podopierajú jeden terč len 2 dlaždice namiesto štyroch),
 3. Pridajte počet terčov vypočítaný v kroku 1. k počtu vypočítanému v kroku 2.,
 4. Pridajte 5% k celkovému počtu podstavcov vypočítaných v kroku 3 pre istotu,

Pamätajte, že vám radi pomôžeme s vašou kalkuláciou a nepoužité terče môžete do 30 dní vrátiť.